English
alt

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ДИВЕС ЕСТЕЙТ

Електронният магазин предлага на своите Потребители сайта www.divesestate-bg.com "във вида, в който e" и не носи отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията за достъп до сайта, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри. www.divesestate-bg.com има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване. www.divesestate-bg.com има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

www.divesestate-bg.com има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане. www.divesestate-bg.com има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използва сайта за противозаконни цели или против обществения морал.

www.divesestate-bg.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и всякакви рекламни материали. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. Самият факт, че www.divesestate-bg.com е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

За предоставянето на своите услуги www.divesestate-bg.com събира, обработва, използва и съхранява Име, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail и данни за фактуриране, ако Потребителят желае да получи такава. Тази информация се въвежда лично от Потрeбителят с изричното му съгласие по време на въвеждането на данните. Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на сайта не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите имат право да ползват услугите на www.divesestate-bg.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а така също и други общовалидни ограничения.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.divesestate-bg.com.

Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до Сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯВАТ ИСКАНИТЕ ОТ ТЯХ КОЛИЧЕСТВА СТОКИ ПОНЕ 2 ДНИ ПРЕДИ ЖЕЛАНИЯ СРОК НА ДОСТАВКА. ПРОДАЖБИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В ЦЕЛИ ОРИГИНАЛНО ОПАКОВАНИ КАШОНИ. МИНИМАЛНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА: 1 КАШОН ВИНО ОТ ВСЕКИ ВИД И РЕКОЛТА.

След финализиране на заявката от потребителя, тя не може да бъде променяна, допълвана или намалявана.

Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на Сайта. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди.

Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на Сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация: Имена, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail, данни за фактуриране и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

Закупена стока може да бъде върната в 5 дневен срок, ако не е ползвана, разпечатана или с нарушен търговски вид. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!